Connect with us

Hi, what are you looking for?

Bez kategorii

Gdzie i w co warto zainwestować pieniądze?

Gdzie inwestować pieniądze ?
Corporate business professional sitting in office lobby working on laptop. Mature male executive working in office lounge.

Nadwyżki finansowe dają każdemu z nas poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Oprócz tych pozytywnych emocji, towarzyszy nam jeszcze jedno – stres związany z tym, że musimy gdzieś te oszczędności ulokować. Ulokować w taki sposób, by pracowały na siebie, by generowały dodatkowy dochód. Czy obecnie w Polsce możemy mówić o rozwiązaniu, które da nam faktyczny zysk z inwestycji? Gdzie i w co warto zainwestować swoje pieniądze? Jaki przychód wygenerujemy, posiadając nadwyżkę finansową w wysokości 10 000 złotych?

Lokata terminowa

     Lokata bankowa to najbardziej oczywisty produkt depozytowy, który oferuje nam zyski z tytułu zdeponowania swoich nadwyżek finansowych. Zasada działania lokaty bankowej jest niezwykle prosta. Bank oferuje produkt z określonym czasem trwania (od 3 miesięcy do nawet 2 lat), my wpłacamy swoje oszczędności i czekamy na koniec trwania lokaty, by odebrać wpłacone pieniądze oraz wygenerowane w ten sposób odsetki. 

     Warunkiem otrzymania zysku jest jednak zamrożenie tych środków na czas określony w umowie – nie możemy ich wypłacić w całości lub części pod rygorem utraty odsetek. Prostota działania lokat terminowych zachęca do skorzystania z tego rozwiązania. Czy jednak pod względem stopy zwrotu z inwestycji, jest to równie atrakcyjna alternatywa? Może 15 lat temu, kiedy oprocentowanie lokat opiewało na 9%. Obecnie uśredniona wartość oprocentowania lokaty to.. 0.05%. Co to oznacza dla naszych nadwyżek finansowych w kwocie 10 000 PLN? Roczna lokata da nam zysk netto w wysokości 4 PLN

     Oczywiście banki regularnie oferują nam atrakcyjne oferty lokat terminowych o oprocentowaniu sięgającym nawet 2.5%, jednak są to z reguły promocje krótkoterminowe, obejmujące jedynie nowych klientów i umożliwiające zdeponowanie ograniczonych środków na maksymalnie 3 miesiące. 

Konto oszczędnościowe

     Konto oszczędnościowe to produkt, który pod względem “atrakcyjności” oferty jest bardzo podobny do lokaty terminowej. W tym przypadku średnie oprocentowanie zwykłego konta oszczędnościowego to również 0.05%, choć często możemy natrafić na atrakcyjne akcje promocyjne, dzięki którym nasze oszczędności mogą przez krótki czas pracować na siebie z wyższym oprocentowaniem.

     To, co różni konto oszczędnościowe od lokaty bankowej to względna elastyczność korzystania ze środków pozostawionych na koncie. W razie potrzeby możemy wykorzystać część lub całość oszczędności na pokrycie wydatków bez ryzyka całkowitej utraty odsetek. W przypadku kont oszczędnościowych odsetki są naliczane dziennie, a więc jeśli w połowie miesiąca wypłacimy całość oszczędności, to i tak pod koniec okresu rozliczeniowego połowa docelowego zysku trafi na nasze konto. Bez względu jednak na elastyczność rozwiązania, jest to bardzo słaba alternatywa pod względem atrakcyjności generowania zysku. 

Obligacje skarbowe

     Jak widać powyżej, rynek bezpiecznych produktów depozytowych nie ma zbyt wiele do zaoferowania klientom, którzy oczekują relatywnie wysokich zysków przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa swoich oszczędności. Na szczęście istnieje jeszcze jedno rozwiązanie, jakim są obligacje skarbowe. Obligacje skarbowe to papiery dłużne, w ramach których my pożyczamy pieniądze Państwu, a konkretnie Skarbowi Państwa, który użytkuje je na realizację bieżących celów. W ramach oferty obligacji mamy możliwość zakupienia papierów o różnym terminie zapadalności (3-miesięczne, 2-letnie, 3-letnie, a nawet 12-letnie). Oczywiście im dłuższy horyzont czasowy, tym potencjalny zysk staje się atrakcyjniejszy dla klienta. 

     Obligacje skarbowe to alternatywa, która umożliwia nam uzyskanie relatywnie wyższych zysków niż w przypadku produktów bankowych. Przyjrzyjmy się opłacalności zakupu obligacji skarbowych wyliczeniem, biorąc jako podstawę naszą nadwyżkę w kwocie 10 000PLN.

     Oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych oraz 2-letnich jest stałe, w związku z czym możemy w pierwszym wariancie liczyć na 0.5% zysku (to i tak 10 razy więcej niż standardowa lokata bankowa), a w drugim aż 1% zysku. Obligacje długoterminowe, czyli te, których okres przekracza 3 lata, gwarantują nam oprocentowanie w pierwszym roku (12-letnie obligacje to aż 2%!) jednak oprocentowanie w kolejnych latach jest indeksowane inflacją. Bez względu na to, który wariant obligacji wybierzemy, jest to rozwiązanie najbardziej atrakcyjne pod względem stopy zwrotu z inwestycji.

Czytaj także: Obligacje Skarbowe – Zarabianie Na Pożyczaniu Swoich Pieniędzy Państwu

Fundusze Inwestycyjne 

     Choć obligacje stanowią najlepszy sposób na bezpieczne generowanie zysków, to jednak i ta opcja może wydawać się niesatysfakcjonująca, szczególnie gdy interesują nas konkretne zyski. W takim przypadku z pomocą przychodzą nam fundusze inwestycyjne. Czym są fundusze inwestycyjne? 

     Fundusz inwestycyjny to forma inwestowania zbiorowego, w którym wielu inwestorów deponuje swoje nadwyżki finansowe do konkretnego towarzystwa inwestycyjnego, wykupując jednostki uczestnictwa. Osoby zarządzające danym funduszem inwestują nasze środki w celu maksymalizacji zysków przy jednoczesnej ochronie kapitału. To, w co nasze pieniądze są inwestowane, zależy głównie od typu funduszu inwestycyjnego. Możemy wyróżnić 3 podstawowe rodzaje funduszów:

  • Fundusze pieniężne – Środki inwestowane są w bezpieczne papiery dłużne jak obligacje skarbowe, bony, czy obligacje korporacyjne. Celem funduszów pieniężnych jest stabilny wzrost przy dużej ochronie kapitału. Inwestując w fundusze pieniężne, nasze oszczędności nie są narażone na duże zachwiania koniunktury, jednak nie możemy liczyć na imponujące zyski.
  • Fundusze zrównoważone – Środki inwestowane są w 50% w bezpieczne instrumenty dłużne a w 50% w rynek akcji. Jest to propozycja dla osób, które z jednej strony liczą na duży zysk w czasie koniunktury, jednak nie wciąż zależy im na ochronie kapitału podczas bessy.
  • Fundusze akcyjne – Są to najbardziej agresywne fundusze przeznaczone dla osób, które mają duży apetyt na ryzyko. Nawet 100% środków w ramach funduszu inwestycyjnego są inwestowane w akcje spółek notowanych na giełdzie.

     Bez względu na wybór funduszu, zawsze musimy liczyć się z ryzykiem utraty części środków. Jeśli jednak to ryzyko nie jest nam straszne, nasze 10 000 PLN może wypracować całkiem konkretny zysk. Rok 2020 był pod względem stopy zwrotu z inwestycji w fundusze bardzo łaskawy. Posługując się przykładem funduszy zrównoważonych, 12-miesięczna stopa zwrotu wahała się, w zależności od specyfiki funduszu od 2.6% do nawet 23.8%. Dla naszych 10 000 złotych oznacza to zysk rzędu 260 do nawet ponad 2 000 złotych! Oczywiście od tej kwoty musimy odliczyć podatek od zysków kapitałowych, o którym mowa będzie później oraz opłaty z tytułu uczestnictwa w funduszu, który może wynieść około 1% rocznie. 

Giełda i Forex

     Innym sposobem na inwestowanie swoich środków jest samodzielna aktywność na giełdzie akcji bądź rynku walutowym, zwanym Forex. W tym przypadku potencjalny zwrot z inwestycji może być praktycznie nieograniczony. Jednak aktywność inwestycyjna na rynkach finansowych wiąże się z ogromnym ryzykiem generowania dużych strat, jeśli nie mamy odpowiednich kompetencji. Co jest nam potrzebne, by móc samodzielnie inwestować swoje nadwyżki finansowe na Forex lub GPW?

     Przede wszystkim wiedza teoretyczna. Podstawowe informacje z zakresu analizy fundamentalnej, analizy technicznej oraz technik zarządzania kapitałem są absolutną podstawą, która pozwoli nam zrozumieć funkcjonowanie rynków finansowych i umożliwi nam świadome inwestycje. Warto również zgłębić tajniki psychologii inwestowania, co z pewnością pomoże nam w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

Zarabianie na emisjach publicznych akcji – IPO

Inflacja i podatek od zysków kapitałowych – cichy zabójca naszych zysków 

      Bez względu na to, jakie rozwiązanie wybierzemy, musimy mieć świadomość dwóch dodatkowych, niejako “ukrytych opłat”, które czyhają na wszystkich pragnących czerpać zyski z tytułu zysków kapitałowych. Mowa tutaj o podatku od zysków kapitałowych, popularnie nazywanym podatkiem belki oraz inflacji. W jaki sposób te dwa pojęcia oddziałują na realnie wygenerowane zyski?

     Inflacja, czyli wskaźnik odzwierciedlający ceny towarów i usług konsumpcyjnych pokazuje, jakie jest średni wzrost cen w okresie kwartału czy roku. Im wyższa inflacja, tym ceny produktów są wyższe a sama wartość pieniądza niższa. Oznacza to, że wysoka inflacja (a taką notujemy w Polsce, dla przykładu średnia inflacja w 2020 roku wyniosła 3.4%) sprawia, że pozorne zyski z lokat i oszczędności są zjadane przez mniejszą wartość faktyczną pieniądza. 

     Oprócz inflacji warto zwrócić uwagę na podatek Belki, czy daninę, która została wprowadzona w 2002 roku i pomniejsza nasze zyski o 19%. Co to w praktyce dla nas oznacza? Niezależnie od formy oszczędzania czy inwestycji, bez względu czy nasze pieniądze trzymamy na lokacie bankowej, inwestujemy w fundusze inwestycyjne czy aktywnie inwestujemy na rynku Forex, od wszystkich wygenerowanych przychodów, Państwo pobiera 19% tytułem podatku od zysków kapitałowych. 

     Jak więc widać powyżej, przed rozpoczęciem każdej inwestycji, należy dokładnie obliczyć potencjalny zysk, biorąc pod uwagę te dwa obszary, które zmniejszają nasz zarobek. 

Gdzie teraz warto inwestować pieniądze ? Crowdfunding nieruchomości

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Sticky Post

Temat pieniędzy od zawsze budzi duże emocje. I trudno się temu dziwić. Czy tego chcemy, czy nie, pieniądze odgrywają w naszym życiu bardzo ważną...

Inwestowanie w nieruchomości

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce należy do rozwiniętych, jednak ciągle posiada ogromny potencjał wzrostu. Jego dojrzałość polega zarówno na istniejącym dużym wolumenie powierzchni biurowych,...

Sticky Post

Sieciowy sklep spożywczy, przedszkole, apteka lub drogeria to najbardziej przystępna forma inwestowania w nieruchomości komercyjne. Dzięki takiej inwestycji można, przy stosunkowo niewielkich nakładach, uzyskać...

Inwestowanie w nieruchomości

Zakup dodatkowego mieszkania na wynajem jest postrzegany jako źródło dochodu pasywnego, dostępne nawet dla osób spłacających już jeden kredyt na swoje lokum. Inwestując wkład...